Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Huân - TP Tuyển Dụng
Phone: 0973 724 333‬
Mr. Cảnh - CV Tuyển Dụng
Phone: 0987 006 399

Liên kết

” CỰC NÓNG ” LƯƠNG 30 MAN – TUYỂN 12 NAM – KĨ SƯ XÂY DỰNG TẠI OSAKA

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ XÂY DỰNG TẠI OSAKA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 12 Nam – Lương cơ bản: 6 tháng đầu 25 man, sau 6 tháng tăng lên 30 man (chưa bao gồm làm thêm), tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc. Có nhiều việc làm […]

Tỉnh:OsakaLương: Công việc:Kĩ sư 01:48 20/05/2018

” HOT ” CÔNG TY TOYOTA TUYỂN DỤNG 20 NAM VÀ NỮ KĨ SƯ CƠ KHÍ ( DẬP KIM LOẠI VÀ SẢN XUẤT GHẾ DA Ô TÔ)

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ CƠ KHÍ ( DẬP KIM LOẠI VÀ SẢN XUẤT GHẾ DA Ô TÔ) TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 20 Nam + Nữ – Lương cơ bản: 18 man Yên (chưa bao gồm làm thêm), trả lương ngày 20 hàng tháng, tăng lương theo từng năm […]

Tỉnh:AichiLương: Công việc:

TUYỂN 15 NAM 15 NỮ – KĨ SƯ KẾ TOÁN, KINH TẾ, QUẢN TRỊ KINH DOANH, IT TẠI AICHI, GIFU

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ KẾ TOÁN, KINH TẾ, QUẢN TRỊ KINH DOANH, IT TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động:  15 Nam + 15 Nữ – Lương cơ bản: 21 đến 28 man Yên (chưa bao gồm làm thêm), trả lương ngày 20 hàng tháng, tăng lương theo từng năm kinh […]

Tỉnh:AichiLương: Công việc:Kĩ sư

” HOT ” CÔNG TY TOYOTA TUYỂN DỤNG 20 NAM VÀ NỮ KĨ SƯ CƠ KHÍ ( DẬP KIM LOẠI VÀ SẢN XUẤT GHẾ DA Ô TÔ)

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ CƠ KHÍ ( DẬP KIM LOẠI VÀ SẢN XUẤT GHẾ DA Ô TÔ) TẠI AICHI I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 20 Nam + Nữ – Lương cơ bản: 18 man Yên (chưa bao gồm làm thêm), trả lương ngày 20 hàng tháng, tăng lương theo từng năm […]

Tỉnh:AichiLương: Công việc:Kĩ sư cơ khí 08:33 03/05/2018

TUYỂN 20 NAM VÀ NỮ – KĨ SƯ NÔNG NGHIỆP TẠI NAGOYA

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ NÔNG NGHIỆP TẠI NAGOYA I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  – Số lượng lao động: 20 Nam + Nữ – Lương cơ bản: 18 đến 22 man Yên (chưa bao gồm làm thêm), trả lương ngày 20 hàng tháng, tăng lương theo từng năm kinh nghiệm, theo năng lực làm việc. Có nhiều […]

Tỉnh:NagoyaLương: Công việc:Kĩ sư nông nghiệp