Tìm kiếm

Tư vấn

Mr. Huân - TP Tuyển Dụng
Phone: 0978.444.387‬
Mr. Cảnh - CV Tuyển Dụng
Phone: 0987 006 399

Liên kết

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ, VẬN HÀNH MAY CNC

Tỉnh:Aichi Lương:210000 Công việc:KỸ SƯ 04:31 12/03/2019

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG LẤY TUỔI CAO, NHẬN ỨNG VIÊN CÓ HÌNH XĂM

Tỉnh:Aichi Lương: Công việc: 04:01 22/05/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ Ô TÔ LUXES

Tỉnh:Aichi Lương: Công việc: 03:26 20/05/2019

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI CHO CẶP VỢ CHỒNG

Tỉnh:Aichi Lương: Công việc:

ĐƠN HÀNG NỮ LINH KIỆN Ô TÔ TOYOTA LUXES ( SIÊU HOT)

Tỉnh:Aichi Lương:18 Công việc: 09:15 19/05/2019

ĐƠN HÀNG 20 NỮ THỰC PHẨM

Tỉnh:Nagasaki Lương: Công việc: 05:50 15/05/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

Tỉnh:Aichi Lương: Công việc: 03:30 08/05/2019

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

Tỉnh:Osaka Lương: Công việc: 02:45 10/04/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ TÁC ĐÁ

Tỉnh:Aichi Lương: Công việc:

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN XÌ

Tỉnh:Aichi Lương: Công việc: 04:29 04/04/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ, VẬN HÀNH MAY CNC

04:31 12/03/2019
ĐƠN HÀNG 12 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY CNC, SẢN XUẤT LINH KIỆN...

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG LẤY TUỔI CAO, NHẬN ỨNG VIÊN CÓ HÌNH XĂM

04:01 22/05/2019
ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG LƯƠNG CAO, CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TỐT, NHẬN...

TIẾN CỬ 3 KỸ SƯ XÂY DỰNG, 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ( KHÔNG CẦN THI TUYỂN)

03:14 21/05/2019
TIẾN CỬ 3 KỸ SƯ XÂY DỰNG, 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ Ô TÔ LUXES

03:26 20/05/2019
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI CHO CẶP VỢ CHỒNG

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI DÀNH CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG

ĐƠN HÀNG NỮ LINH KIỆN Ô TÔ TOYOTA LUXES ( SIÊU HOT)

09:15 19/05/2019
ĐƠN HÀNG NỮ LÁP RÁP LINH KIỆN CHO HÃNG XE HẠNG SANG...

ĐƠN HÀNG 20 NỮ THỰC PHẨM

05:50 15/05/2019
ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THẠCH RAU CÂU

TIẾN CỬ 5 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG, KHÔNG CẦN THI

03:39 08/05/2019
TIẾN CỬ 5 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG, KHÔNG CẦN THI

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

02:45 10/04/2019
ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

ĐƠN HÀNG CHẾ TÁC ĐÁ

ĐƠN HÀNG CHẾ TÁC ĐÁ